Az egyesületről

Egyesületünket 2015 április 24-én jegyezték be. 2017 július 5-én megszereztük a közhasznú jogállást.

Adatok

Nyilvántartási szám: 09-02-0004564

Adószám: 18645479-1-09

Székhely: 4026 Debrecen, Darabos u. 12. 8/46

Ügyvezető: Tajti Ákos

Az egyesület célja

Az Egyesület fő célja a sporttevékenység – ezen belül különösen a jóga – szervezése, valamint a jóga mint sporttevékenység feltételeinek a megteremtése. Az Egyesület tagjai ezért egy olyan szakmai közösséget hoznak létre, amely a jóga népszerűsítésével foglalkozik, valamint mind egyéni, mind közösségi szinten támogatja és szervezi az egészséges és környezettudatos életmód kialakításához kapcsolódó tevékenységeket, tagjainak a jógára lehetőséget biztosít azzal, hogy jógaórákat szervez és azok feltételeit megteremti az alábbi eszközökkel: – a helyi lakosság egészséges és környezettudatos életmóddal való megismertetése, előadások, workshopok, rendezvények szervezésén és lebonyolításán keresztül; – a sport és a rendszeres testmozgás ösztönzése, illetve lehetőségének megteremtése a helyi lakosság körében ( korra és nemre tekintet nélkül) különös figyelemmel az alternatív mozgásrendszerek és preventív sporttevékenységek területére, ezen belül is a jóga eszköztárára;alternatív mozgásrendszerekkel és preventív sporttevékenységekkel kiemelten a jógával kapcsolatos népszerűsítő események (bemutatók, ingyenes nyílt napok), tudásátadások (előadások, workshopok, táborok), képzések és továbbképzések, illetve egyéb rendezvények szervezése és lebonyolítása; kapcsolatteremtés a hasonló célkitűzéssel alakult (hazai és nemzetközi) szakmai és társadalmi célú közösségekkel, szervezetekkel; az Egyesület céljainak és szakmai elvárásainak megfelelő hazai és nemzetközi szakemberek tudásátadásának, képzéseinek és továbbképzéseinek szervezése és lebonyolítása.

Éves beszámolóink

Beszámoló a 2015-ös évről

Beszámoló a 2016-os évről

Beszámoló a 2017-es évről